ECHIPA DE CONDUCEREdr. ing. Aurel Fodor

director al DRML Cluj-Napoca

  Date personale
 • Data nasterii: 14.08.1956, Satu Mare
 • casatorit, 2 copii
  Instruire de baza
 • Colegiul "Doamna Stanca" clasa speciala de fizica
 • Facultatea de Electrotehnica, Institutul Politehnic Cluj Napoca
 • Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Arad - Drept administrativ si statutul functionarului public - master
 • Universitatea tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi, Facultatea de Electrotehnica - doctor in domeniul inginerie electrica
  Specializari
 • 1998 - Metrologia si asigurarea calitatii
 • 2002 - Controlul preambalatelor
 • 2002 - Metrologie in medicina
 • 2003 - Insusirea de cunostinte necesare evaluarii laboratoarelor de metrologie in vederea autorizarii sau confirmarii competentei acestora
 • 2003 - Produse preambalate
 • 2003 - Inspectia si controlul produselor preambalate
 • 2005 - Relatii publice, comunicare si imagine in institutiile si autoritatile administratiei publice
 • 2005 - Aplicarea in unitatile industrialea legislatiei transpusa din directivele Uniunii Europene
 • 2006 - Metode si proceduri specifice de prevenire si combatere a actelor de coruptie in institutiile publice si la agentii economici
 • 2006 - Formare auditori interni ai sistemelor de management pentru laboratoare in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025:20052003 - Produse preambalate
 • 2006 - Atestat pentru cunoasterea limbii franceze nivel A2 - Centrul Cultural Francez Cluj
 • 2006 - Expert armonizari legislative
  Activitate profesionala
 • 1981-1983 - Intreprinderea UNIO Satu Mare - serviciul CTC - laboratorul masurari electrice - inginer stagiar
 • 1983-1986 - Intreprinderea UNIO Satu Mare - compartimentul de metrologie - metrolog sef
 • 1986-1990 - Inspectoratul General de Stat Pentru Controlul Calitatii Produselor Satu Mare - coordonator al activitatii de metrologie
 • 1990-1992 - Comisia Nationala Pentru Standarde, Metrologie si Calitate Satu Mare - coordonator al activitatii de metrologie
 • 1992-1996 - BRML Inspectia Interjudeteana de Metrologie Legala Cluj - Centrul Judetean de Metrologie Satu Mare - seful centrului judetean de metrologie
 • 1996-1999 - BRML Inspectia Interjudeteana de Metrologie Legala Bihor - Centrul Judetean de Metrologie Satu Mare - seful centrului judetean de metrologie
 • 1999-2000 - BRML Biroul Judetean de Metrologie Legala - Satu Mare - expert metrolog
 • 2000-2000 - Novisana SRL Satu Mare - director general
 • 2000-2002 - Trum SA Carei, judetul Satu Mare - director general
 • 2002-2002 - Biroul Roman de Metrologie Legala Bucuresti - serviciul audit intern - expert
 • din 2002 - Biroul Roman de Metrologie Legala - Directia Regionala de Metrologie Legala Cluj-Napoca - director
  Limbi straine
 • Limba maghiara - scris si vorbit foarte bine
 • Limba franceza - scris si vorbit bine
 • Limba engleza - scris si vorbit satisfacator
  Adresa E-mail
 • drmlcjs@brml.ro